Nutikas peni

Koerus 2011 print

KOERUS 2011

SARJA ÜLDJUHEND

Koerus 2011on kahest osavõistlusest koosnev koeraspordi sari, kus võistkonnad läbivad maastikule paigutatud kontrollpunktid kaardi järgi ning sooritavad ettenähtud lisaülesanded.

KORRALDAJA

Võistlussarja peakorraldaja on Koeraspordiklubi KOERUS

I OSAVÕISTLUS

Kevadkoerus 15.05 Stroomi parkmets, Tallinn 

II OSAVÕISTLUS

Sügiskoerus 16.10 Saustinõmmel

KOONDARVESTUS

OSAVÕTJAD

Osa võivad võtta kõik vaktsineeritud ja sotsiaalsed koerad. Kohtunikul on õigus inimeste või teiste koerte suhtes agressiivne koer võistluselt eemaldada. Oodatud on nii tõukoerad kui ilma tõutunnistuseta koerad.

Võistlejad saavad valida järgmiste võistlusklasside vahel.

A - Võistlusklass

Võistlevad koer ja koerajuht. Raskem rada tõsisemale koerasportlasele. Soovitatavad on orienteerumisoskus koerajuhil ja SK või KK baaskoolituse tasemel koolitus koeral. Osalev koer peab olema vähemalt 12 kuu vanune. Koerajuhi minimaalne vanus on 14. aastat. Planeeritav võitjaaaeg on 45 minutit.

H - Hobiklass

Võistleb võistkond mille suuruseks on kuni 4 inimest ja üks koer. Soovitatavad on elementaarne orienteerumisoskus koerajuhil ning kutsikakooli baastreening koeral. Koera minimaalne vanus on 9 kuud. Planeeritav võitjaaaeg on 30 minutit.

K - Kutsikaklass

Rajale mineva võistkonna suuruseks on kuni 4 inimest ja üks koer. Seiklusrada on lühendatud (1 - 1,5 km) ning sisaldab paari lihtsat ülesannet. Kutsikaklassi võistkondi lõpuprotokollis ei järjestata. Osaleva kutsika minimaalne vanus on 4 kuud. Planeeritav võitjaaaeg on 20 minutit.

N - Noorteklass

Rajale mineva võistkonna suuruseks on kuni 4 inimest ja üks koer. Võistkond peab koosnema alla 14 aastastest koerajuhtidest. Seiklusrada on lühendatud (1 - 1,5 km) ning sisaldab paari lihtsat ülesannet. Noorteklassi võistkondi lõpuprotokollis ei järjestata. Planeeritav võitjaaaeg on 20 minutit.

VÕISTLUSREEGLID

Koer peab olema kogu võistluse aja koerajuhi kontrolli all - rihmas või koerajuhi lähedal viisil mis ei sega kaasvõistlejaid ning välistab koera ärajooksmise koerajuhi juurest.

Lubatud varustus

Lubatud on kasutada abivahendeid koera positiivseks motiveerimiseks (mänguasi, maius).
Lubatud on kasutada jalutus- või veorihma.

Keelatud tegevus

Keelatud on liikuda haritavatel põllumaadel, õuealadel, taluhoovides ja kaardile märgitud keelualadel.

Keelatud on kasutada võistluse ajal võistkonnas mitte registreeritud toetajate ja teiste kõrvaliste isikute abi. Lisaülesannete alale tohivad siseneda ainult registreeritud võistlejad. Võistkonnal on keelatud liikuda koos toetajatega.

Keelatud on koera julm kohtlemine ning võistluse ajal karistusel baseeruvate motivaatorite kasutamine (elektri või sidrunirihm jms.).

Keelatud on jätta metsa alla prügi või rikkuda ümbritsevat keskkonda .

Võistlusreeglite ükskõik millise punkti rikkumisel võib võistluse peakohtunik võistkonna võistluselt eemaldada. Peakohtunik võib võtta vastu otsuseid, mis ei ole antud reeglites kirjelatud, kuid mis on vajalikud võistluste õiglasel läbiviimisel ning osavõtjate ohutuse tagamiseks.

AUHINNAD

Iga osavõistluse A ja H raja kolme paremat autasustatakse meene ja diplomiga.

KOONDARVESTUS

A raja tulemuste üle peetakse koondarvestust järgmise süsteemi alusel:

 • 1. koht - 200
 • 2. koht - 180
 • 3. koht - 170
 • 4. koht - 160
 • 5. koht - 155
 • 6. koht - 150
 • 7. koht - 147
 • 8. koht - 144
 • 9. koht - 142
 • 10. koht - 140
 • 11. koht - 139
 • jne

Peale viimast osavõistlust autasustatakse sarja 3 parimat auhindadega ning võitajat karikaga.

Punktitabeli leiad siitKommentaarid [0]:


Kommenteeri artiklit:

Nimi
Kommentaar
üks pluss kaks = <- palun kirjuta siia tehte vastus numbrina

 


Creative Commons License Kodulehel olevaid materjale on lubatud kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel tingimusel, et on ära toodud viide allikale.