Nutikas peni

Koerasport Eestis
Pääste- ehk otsingukoer print

Igal aastal kaob Eesti metsadesse mõni seeneline-marjuline või läheb omapäi uitama kellegi vanaema, kuid kaduma lähevad ka maailmavalus teismelised ja päris väiksed lapsedki. Pimedast metsast või kokkuvarisenud majast vaid inimjõududega otsitava leidmiseks kulub tihti palju aega, kuid just aeg on see, mis sel juhul ei oota, ja ülemäära kulutatud tunnid võivad otsitavale saatuslikuks saada.

Tänases Eestis on atesteeritud otsingukoerad politseil ja piirivalvel, kuid nende otsitavad vajavad mõnikord metsas eksinud ja kukkunud vanaemaga võrreldes teistsugust kohtlemist. Et aidata ja kiirendada eksinud metsasuitaja või õnnetult varemete alla jäänu leidmist, on vabatahtlikud koeraomanikud Tartus, Tallinnas ja Saaremaal võtnud ülesandeks koolitada tsiviilpäästekoerad – koerad, kes tulevad appi, kui inimjõududest jääb väheseks.

Pääste- ehk otsingukoer on elavat inimest tema lõhna järgi otsiv koer, keda kasutatakse kadumaläinute leidmiseks metsast, varemetest või laviinist. Päästekoer on ka uppuvat inimest päästev koer.

Otsingukoeraks sobib kõrge mängu(saagi)motivatsiooniga sotsiaalne koer. Ta peaks olema enam-vähem põlvekõrgune, sest väiksematel on metsas raske ja suuremaid hakkavad päästetavad inimesed kartma, pealegi on otsingutel läbitavad vahemaad mõnikord üsna pikad ja rasked. Palju jooksma ja mõtlema harjunud koerad – karjakoerad ja retriiverid on selleks parimad, kuid tulemusi on saadud ka teist tüüpi koertega.

Kõlav hääl tuleb kasuks, sest enamasti teatavad koerad leitud inimesest haukudes, kuid kasutatakse ka esemega (rulliga) teatamist ning vaba teatamist. Rulliga teatamise puhul on koerajuhile inimese leidmisest märguandeks koera suus olev spetsiaalne rull, mis otsingule saates ripub koera kaelarihma küljes ja mille koer otsitava leidmisel ise suhu haarab ja tagasi koerajuhini jookseb, kes siis rihmastatud koera abil uuesti otsitavani jõuab. Vabateatamise puhul jookseb koer otsitava ja koerajuhi vahel seni kui koerajuht jõuab otsitavani.

Vetelpäästekoerale on nõudmised pisut teistsugused, tema loomulikult võibki olla ka jõulisem ja suurem, töötada rohkem karjainstinktil ning haukumine pole üldse nii oluline.

Koer ei tohi olla paugu- ja pimedusekartlik, sest otsingutel võib ette tulla nii tugevaid helisid kui ka pimedust. Varemetest otsides võidakse ju ühes servas kasutada erinevaid masinaid ning laviiniotsingutele jõudmiseks kasutatakse tihti helikoptereid. Seeneliste otsingud võivad kesta pimeduse saabumiseni ja kauemgi.

Enamasti on otsingud välitingimustes, seetõttu võiks koer olla ilmastikukindla karvkattega.

Enne otsingukoolituse alustamist võiks koer olla omandanud elementaarse kuulekuse.

Otsingukoera koolitamisel pole vähem tähtis ka see, et koerajuhil oleks aega, tahtmist, viitsimist ja kahjuks ka ressurssi hakata oma koera otsingukoeraks koolitama, sest nagu iga koolitus nii ka see nõuab eelkõige järjekindlust.

Otsingukoerte koolitamise aluseks on motivatsioon – toidu- või mängumotivatsioon ning tahtmine töötada juhile. Enamasti kasutatakse koolitusel mängu, sest koeral on kõhtu kerge kiiresti täis toita nind seeläbi koera tahet tööd teha kiiremini kaotada.

Koolitust alustataksegi mängimisega ehk koeras tekitatakse põlev soov mängida algul peremehega ja siis hiljem ka täiesti võõra inimesega. Kui koer juba tahab peremehega mängida, siis edasi kasutatakse koera tahet peremehele järgneda. Veel hiljem tahet järgneda mängima võõra inimesega, keda otsingukoolituses kutsutakse figurandiks.

Raskeimad ülesanded saabuvad siis kui koer peab enesele mängukaaslase ise metsast otsima ilma, et oleks näinud tema peituminemist. Esimestest treeningkordadest alates peab ülesande koostama jälgides tuule liikumise suunda, et koer hakkaks võimalikult kiiresti ja kindlalt seostama eesmärki inimese lõhnaga.

Paralleelselt otsingukoolitusega õpetatakse koeri kohanema erinevate miljöödega, mis otsingutel võivad ette tulla. Näiteks ronima varemetel ja kividel, liikuma kärarikkas kohas ja tihedas võsas. Otsingukoerte puhul nimetatakse seda osavuseks.

Kolmas osa treeningkavast haarab kuulekust. Koer peab suutma kuuletuda igas olukorras ja tegema nõutut ka siis, kui ümberringi on teisi koeri, kõrva ääres töötab suruõhuhaamer ja kusiklt immitseb suitsu.

Neljas osa kuulub jäljele – koer peab suutma inimest otsida temast maha jäänud jäljerada mööda liikudes.

Iga treeningtunniga tehakse koerale ülesannet keerulisemaks, kuid enne uue ülesande püstitamist peab koer olema eelmise kindlalt omandanud, seega võib üks treeningtund võtta aega kolm kuni neli, vajadusel rohkemgi treeningkorda, et õpitut kinnistada. Kuna päästekoeraga otsitakse hädas olevat inimest, kes otsijatele oma elu nimel loodab on treeningutes tähtis liikuda strateegilise eesmärgi poole kavakindlalt, pigem aeglaselt ja hoolega läbimõeldult kui kiiruga rabistades ja asju läbisegi lihtsalt proovides teha vigu, mida on hiljem äärmiselt raske parandada. Ka otsingukoera õpetades kehtivad üldised koera õpetamise põhimõtted – üks treeningkord, üks ülesanne.

Artikli autoriks on Helen Vaher.

Lingid:

Reservpäästerühm, Eesti Päästekoerte ÜhingRahvusvaheline Päästekoerte Organisatsioon (IRO)

Helen soovitab:

Guide to Search and Rescue Dogs Guide to Search and Rescue Dogs

Search and rescue dogs are invaluable members of certified rescue teams designated to locate accident victims and lost adults and children in wilderness areas and at disaster scenes. This book presents advice and guidance for rescue dog handlers, with information on how dogs scent, and detailed instruction on training of both dogs and their handlers. The author discusses rescue specialties where dogs are a critical resource in specific circumstances that include avalanche rescue, locating drowning victims, and locating both the living and the dead in the wake of plane crashes, earthquakes, and other calamities. The text is supplemented with color photos and helpful line art.

K-9 HeroSearch and Rescue Dogs: Training the K-9 Hero

First published in 1991 to critical acclaim, this newly expanded and revised edition of Search and Rescue Dogs: Training the K-9 Hero, contains original, updated content. Chapters describe cutting-edge training techniques used for wilderness, disaster, cadaver dogs, and water searches, and by state and federal disaster organizations such as FEMA. Search and Rescue Dogs: Training the K-9 Hero, 2nd Edition provides: Clear, step-by-step lessons on training your dog for a variety of search and rescue operations Ways to keep your dog and yourself safe in the face of disaster Practical information on procedures and equipment for dogs, handlers, and human volunteers The ultimate experience of the interdependence of Human and Dog Extensive photographs illustrate real-life missions, including images of Ground Zero and the Pentagon taken by ARDA volunteers after September 11, 2001.

Ready!Ready!: A Step-By-Step Guide for Training the Search and Rescue Dog

All America is thrilled by Search and Rescue missions, especially when the well-trained dogs are brought in to save victims of earthquakes, hurricanes and man-made disasters. We watch with fascination and horror as these tales unfold across our TV sets. This is one of the few comprehensive books on the training of SAR dogs. It is a complete approach to training for this type of dog.

 Kommentaarid [1]:


mina tahan oma koerast teha vetelpäästekoera, ta on landseer, kuid kahjuks saaremaal pole ühtegi selleteemalist koolitust ja mandrile on kulukas sõita
sigrid @ 05.10.2011 23:16
------

Kommenteeri artiklit:

Nimi
Kommentaar
üks pluss kaks = <- palun kirjuta siia tehte vastus numbrina

 


Creative Commons License Kodulehel olevaid materjale on lubatud kasutada mittekommertsiaalsetel eesmärkidel tingimusel, et on ära toodud viide allikale.