Sõnakuulelikkus

Sõnakuulelikkuse ehk lühendatult SK koolituse eesmärgiks on õpetada koerale meeldivat käitumist ja sõnakuulelikkust ning samas koeraomanikule õiget ja asjalikku suhtlemist koeraga. SK koolituses on eriline tähelepanu pööratud just koerajuhi ja koera vahelisele kontaktile ning koera soovile alluda käskudele ka siis, kui ta on ilma rihmata ning koerajuhist eemal.

 

SK võistluste eesmärgiks on kontrollida koolituse tulemust ehk koera ja koerajuhi vahelist koostööd, samuti koerale õpetatud käitumise taset. Lisaeesmärgiks on loomasõbraliku ja terve võistlusõhkkonnaga koeraharrastuse lisamine.

 

SK võistlustest võivad osa võtta kõik koerad, kes on vähemalt 10-kuused. Koerad peavad olema EKL nõuete kohaselt vaktsineeritud ning märgistatud (tätoveering või kiip).

Tõutud koerad võivad osaleda võrdväärselt tõutunnistusega koertega, v.a Eesti meistrivõistlused ja rahvusvahelised võistlused.

 

SK võistlustel eristatakse nelja raskusastet, nimelt algklass, SK1, SK2 ja SK3 ehk rahvusvaheline klass.

Kergeimas ehk algklassis võistlemiseks peab koer oskama kõrval kõndida, lamada, istuda, seista, juurde tulla, paigal püsida ning ületada turjakõrgust barjääri.

Kõrgemates klassides lisanduvad raskemad elemendid, nt koera distantsilt koonustega märgistatud ruutu saatmine, koerajuhi lõhnaga eseme ära tundmine, apport nii ilma tõket ületamata kui hüppega üle tõkke, kaugjuhtimine (st asendivahetused distantsilt), juurdekutsumine seismise ja lamamise peatustega, liikumise pealt seisma ja istuma jäämine jmt.

Tunniplaan

Sõnakuulelikkuse (SK) ja kuulekuse ( KK ) trenne viivad läbi Enely Sööt , Livia Kask ja Terje Peramets.

SK ja KK algkursusele ootame kõiki kutsikakooli läbinuid. Algkursus kestab 10 tundi ning kursuse hind on 90 EUR

SK ja KK trenni  on oodatud kõik, kes on läbinud Koeruse kutsikakooli ning KK või SK algkursuse ning kes soovivad teha koeraga koos midagi toredat. Trennis õpitakse palju muud lisaks sõnakuulelikkusele ja kuulekusele.

Trennid toimuvad 1 kord nädalas Koeruse Koolituskeskuses Tallinnas, Laki tn. 25 (aiaga piiratud väliplatsil), halva ilma korral treeningsaalis. Trenni hind on 35 EUR/kuu.


Info koeraspordiklubi KOERUS kodulehelt www.koerus.ee