Viskevõistlus

Viskevõistlus

Viskevõistlus on sportlik meelelahutus, kus pannakse proovile koera ja koeraomaniku osavus. Võistluse eesmärgiks on visata maiustus võimalikult kaugelt koerale, kes peab selle kinni püüdma enne kui see maha kukub.

K O E R

Võistluse kirjeldus

Võistlusel osaleb üks koer koos ühe koerajuhiga. Kõrvalise abi kasutamisel ei lähe tulemus võistlusarvestuses arvesse.

Võistlusalaks on tähistatud koridor, kus on iga meetri järel märgitud ristkriipsud. Koerajuht peab oma viske tegema koridori alguse tähise tagant. Soorituskauguseks loetakse kaugeim tähistatud ristkriips, mille taga koer maiuse püüdis (või mille tagant koer õhku hüppas, juhul kui koer püüab maiuse hüppelt).

Võistleja võib ise vabalt valida, milliselt distantsilt ta soovib ülesande lahendamist proovida ning igal katsel võib proovida erinevat distantsi sõltumata eelmise tulemuse õnnestumisest.

Lõpptulemusena läheb kirja parim katse. Kui mitmel võistlejal on parimaks tulemuseks sama kagus siis loetakse võitjaks see, kes saavutas parima tulemuse vähima katsete arvuga. Kui nii kagus kui katsete arv on sama, siis on tegemist viigiga.

Eelvõistlus

Võistlus jaguneb kaheks osaks - eelvõistlus ja finaal. Eelvõistlusel on igal osavõtjal 3 katset ning kontrollajaks on 3 minutit. Kontrollaja lõppedes läheb kirja parim katse.

Finaal

Finaali pääseb 10 parimat võistlejat ja finaalis on igal võistlejal 3 katset. Finaalis kontrollaega ei ole, kui kohtunik võib võistluselt eemaldada võistleja, kes ei proovigi mõistliku aja jooksul viset sooritada.


Info koeraspordiklubi KOERUS kodulehelt www.koerus.ee