Kutsikakool – see on suure asja všike algus!

 Kutsikakool asub Tallinnas aadressil Laki 25.  Vaata ka asukohta.  

Kutsikakoolis on 3 alagruppi, mis jagunevad suuruse ja vanuse järgi:

1. Suurte ja keskmist kasvu koerte kutsikad vanuses 3 elukuud - 6 elukuud (10 tundi - 90 EUR) - 6 koera grupis.

2. Kutsikad vanuses 6 elukuud - 2 aastat (10 tundi - 140 EUR) - 4 koera grupis

3. Väikeste kutsikagrupp (siia gruppi on oodatud peamiselt seltsi- ja kääbuskoerad). Kutsikad vanuses 3 elukuud - 9 kuud kuud (10 tundi - 90 EUR) - 10 koera grupis

Enne kui valid, tule meid vaatama!

Registreerun kutsikakooli

Tunniplaan

Kutsikakooli programm

Kursusel läbitakse järgmised teemad:
1. Kutsika kasvatus ja suhe omanikuga
2. Kutsikas ja mäng
3. Kutsikakoolituse algtõed
4. Kutsika sotsialiseerimine (katsumine, kammimine, teised koerad, võõrad inimesed, lapsed, imelikud hääled jne)
5. Rihmas ja rihmata liikumine
6. Kutsika toit ja toitmine
7. Sõnakuulelikkuse algelemendid: istu, lama, seisa, juurdetulek, keelamine, kontakt, käetehnika, maiusest loobumine
8. Õpime tunnis vahvaid trikke
9. Terviseloeng - loeng toimub kindlal kuupäeval 1 kord kuus, millest antakse teada pärast registeerumist infomailis. Kui antud kuupäev ei sobi, saab tulla järgmisel kuul. Loengu viib läbi Helena Trus.
10. Stress ja selle põhjused
11. Koera puberteet ja suguküpsus
12. Seadusandlus - Eesti Vabariigis kehtivad seadused lemmiklooma pidamisel
13. Eksam - tunnistus ja info "mis saab edasi!"

Väljas või sees?

Koera õppimisvõime on alustamiseks kõige maksimaalsem rahulikus, ilma tugevate kõrvaliste ärritajateta keskkonnas. Keskkonna maksimaalseks tagamiseks on Koeruse kutsikakoolil müra ning mööduvate ärritajate eest kaitsev, hea suurusega ruum. Tänu sellele saab algteadmiste omandamine maksimaalselt hea aluse reflekside omandamiseks. Samuti soovitame tundide vahel jätkata selgete signaalide edastamist algselt erinevates kohtades tugevate ärritajateta tingimustes ning alles enesekindluse tõustes liikuda keerulisematesse olukordadesse (mööduvad autod, inimesed, teravad hääled, lahtipääsenud hulkurid), nii loome olukorra, kus väldime maksimaalselt kiirustamisest ning lisaärrititest mõjutatud vigu. Vanusega kasvab nii omanike teadlikkus ja koerakeeleoskus kui koera enesekindlus ning eelneva kaudu ka koera ja omaniku vaheline hea kontakt. Alles pärast hea vundamendi omandamist on võimalik liikuda järk-järgult erinevatesse suuremate ärrititega kohtadesse õppe jätkamiseks ning omandada ka keerulisemad oskused ilma koera ja omaniku vaheliste arusaamatusteta.

Vaktsineerimised?

Koer peab olema eakohaselt vaktsineeritud! Viimasest vaktsiinist peab olema möödas 5 ööpäeva. Esimesse tundi palume kaasa võtta koera vetpass.

Erinevad vanuseklassid?

Nagu erinevad õppemeetodid inimlapse erinevates arenguastmetes, nii tekitavad ka koerabeebi ning kutsika vanuselised erinevused suuri väljakutseid õiges lähenemises. See, mis sobib juba pooleaastasele kutsikale ning vanemale noorkoerale, on koerabeebile ja alla 6-kuusele kutsikale tihti sobimatu. Kiirustamise ning suhte vigase ülesehituse tõttu puututakse hilisemas eas kokku väga teravalt esiletulevate probleemkäitumistega. On need siis lihtsalt käsule protesti esitamised läbi “kurdi” mängimise, omanikku segadusse ajavad elementide pakkumised ja nagu omandatud asja mitteoskamine, või kõige ilmekam - kutsikapoolne omaniku juhtimine ehk tirimine kooli ja koolist ära, kõik üksteise valestimõistmise tõttu. Õiges vanusegrupis omandame asju just koerale sobivas kiiruses ning õpime vastavale vanusele sobivaid teadmisi.

Kutsikakoolis antakse koeraomanikule võimalus oma koera koolitada koerale arusaadaval meetodil. Iga koer õpib just nii palju, kui palju tema juht teda õpetada viitsib. Ei ole olemas lolli ja kurja koera, on vaid kogenematud koeraomanikud.
Värske kutsikaperemees saab oma küsimustele iga tund vastuseid, samuti õpime aegsasti vältima kutsika probleemkäitumist. Kursuse jooksul tutvustame koerale esmaseid käsklusi ning anname nõu, kuidas koera tähelepanu ja kontakti saada.
Igas tunnis kordame kodus õpitut ja õpime midagi juurde. Viimases tunnis toimub sõbralik teadmistekontroll, mille läbides saab Koeruse tunnistuse. Tunnistusega kaasneb tiitel "Koeruse Sõber".

Kui on tekkinud küsimusi, siis palun saata need mailile kutsikakool@koerus.ee


Info koeraspordiklubi KOERUS kodulehelt www.koerus.ee