top of page

Sõnakuulelikkuse kursus
 

Sõnakuulelikkuse ehk lühendatult SK koolituse eesmärgiks on õpetada koerale meeldivat käitumist ja sõnakuulelikkust ning samas koeraomanikule õiget ja asjalikku suhtlemist koeraga. SK koolituses on eriline tähelepanu pööratud just koerajuhi ja koera vahelisele kontaktile ning koera soovile alluda käskudele ka siis, kui ta on ilma rihmata ning koerajuhist eemal.

SK võistluste eesmärgiks on kontrollida koolituse tulemust ehk koera ja koerajuhi vahelist koostööd, samuti koerale õpetatud käitumise taset. Lisaeesmärgiks on loomasõbraliku ja terve võistlusõhkkonnaga koeraharrastuse loomine. 

Antud gruppi ootame kutsikakooli läbinud koeri.

Kursusel tutvume sõnakuulelikkuse kui koeraspordialaga ja õpime esimesi kuulekuse käsklusi.

Kursus on mõeldud ennekõike neile, kes tahavad tõsisemalt koera treenimisega tegeleda. Trennides ei tegeleta probleemkäitumise lahendamisega.

Kursus kestab 9 tundi. Koerte arv grupis on kuni 5 koera ning treeningu kestvus 45-60min.
 

Sõnakuulelikkus on rahvusvaheline dressuuri ala, kus võistlustel eristatakse nelja raskusastet, nimelt algklass, SK1, SK2 ja SK3 ehk rahvusvaheline klass.

Kergeimas ehk algklassis võistlemiseks peab koer oskama kõrval kõndida, lamada, istuda, seista, juurde tulla, paigal püsida ning ületada turjakõrgust barjääri.

Kõrgemates klassides lisanduvad raskemad elemendid, nt koera distantsilt koonustega märgistatud ruutu saatmine, koerajuhi lõhnaga eseme ära tundmine, apport nii ilma tõket ületamata kui hüppega üle tõkke, kaugjuhtimine (st asendivahetused distantsilt), juurdekutsumine seismise ja lamamise peatustega, liikumise pealt seisma ja istuma jäämine jmt.

Tõutud koerad võivad osaleda võrdväärselt tõutunnistusega koertega, v.a Eesti meistrivõistlused ja rahvusvahelised võistlused.

Treener: Livia Kask.

Kuulekuskoolituse kursus
 

Kuulekuskuulelikkuse ehk lühendatult KK eesmärgiks on anda koertele kuulekuse algõpetus ning õpetada koeraomanikule õiget ja asjalikku suhtlemist koeraga. Treeningutel õpetatakse koertele käitumise reegleid ning koeraomanikele oskust neid oma koertelt korrektselt nõuda.

Neil, kelle koerad juba piisavalt kuulekaks saanud, on hea võimalus oma koertega võistlustele ja eksamitele minna ning oskusi konkurentidega võrrelda.

Eksamitel ja võistlustel kontrollitakse õpitu tulemust ehk koera ja koerajuhi koostööd ning koera treenituse taset. Hinnatakse koera ülesannete täitmise korrektsust ning allumist ja kontrollitavust. Samuti on oluline koera energia, millega ta ülesandeid täidab ning rõõm tehtud tööst. Lisaeesmärgiks on loomasõbraliku ja terve võistlusõhkkonnaga harrastuse loomine

 

Antud gruppi ootame kutsikakooli läbinud koeri.

Kursusel tutvume kuulekuskoolituse kui koeraspordialaga ja õpime esimesi kuulekuse käsklusi. Kursus on mõeldud ennekõike neile, kes tahavad tõsisemalt koera treenimisega tegeleda. Trennides ei tegeleta probleemkäitumise lahendamisega.

Kursus kestab 9 tundi. Koerte arv grupis on kuni 5 koera ning treeningu kestvus 45-60min.

 

Kuulekuskoolitus on Eesti rahvuslik dressuuri ala, kus võisteldakse kolmes astmes: KK-1, KK-2, KK-3. KK’s korraldatakse ka Eesti meistrivõistlusi. 

KK kõikides astmetes peab koer kohal lamama ja kõrval käima, kusjuures mõlema ülesande sooritamisel lastakse stardipüstolist paar pauku (alates KK-2-st). Koer ei tohi laske karta. Lisaks tuleb sooritada veel juurdetulek, liikumiselt istuma, lamama ja/või seisma jäämine, eseme toomine (ka üle barjääri) ning ka koera kohale saatmine. 

 

Kuulekuskoolitus on ala, millest on hiljem lihtne edasi minna teiste teenistuskoertele mõeldud spordialade juurde nagu põllujälg ja IGP (IPO).

Treener: Terje Peramets.

bottom of page